Търси

Предимства

Предимства на публикуването във FIRMENI-OTCHETI.COM   Удобно, бързо и коректно изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от […]

Read More »

Как да публикувате отчетите си в търговския регистър

Необходимо е първо прикачите файловете за публикуване и след това да заплатите такса от 6о лв.(включващата държавната такса за публикуване на отчети в търговски регистър, преводната такса в […]

Read More »

Как да публикувате отчетите си в нашият сайт

Необходимо е първо прикачите файловете за публикуване и след това да заплатите такса от 25 лв. за публикация по банковата сметка на фирмата: Първа инвестиционна банка IBAN: BG89FINV91501404341923 […]

Read More »

Такса за публикуване на ГФО в търговския регистър 2017г. без електронен подпис (на хартиен носител)

Действащата такса за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговски регистър за 2017г. е 40лв. Това е таксата събирана от Търговски регистър към Агенция по вписванията за […]

Read More »

Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.

Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.   Напомняме Ви, че наближава крайния срок за публикуването на годишните отчети на вашите фирми както в търговския […]

Read More »

Често задавани въпроси

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ? Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ? Кои предприятия […]

Read More »

Глоби за неспазване на сроковете за публикуване на годишни финансови отчети

Съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година. Последствията от неизпълнението на това законово задължение са както следва: […]

Read More »

Защо да публикувам отчетите си?

Според закона за счетоводството определен кръг от фирми са задължени да публикуват годишните си финансови отчети. Това са : Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на […]

Read More »