Търси

Такса за публикуване на ГФО в търговския регистър 2017г. без електронен подпис (на хартиен носител)

Действащата такса за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговски регистър за 2017г. е 40лв. Това е таксата събирана от Търговски регистър към Агенция по вписванията за […]

Read More »