Търси

Такса за публикуване на ГФО в търговския регистър 2017г. без електронен подпис (на хартиен носител)

Действащата такса за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговски регистър за 2017г. е 40лв. Това е таксата събирана от Търговски регистър към Агенция по вписванията за […]

Read More »

Как да публикувате отчетите си в нашият сайт

Необходимо е първо прикачите файловете за публикуване и след това да заплатите такса от 25 лв. за публикация по банковата сметка на фирмата: IBAN: BG63INTF40015008351308 Титуляр: ИВАНОВ & […]

Read More »