Търси

Такса за публикуване на ГФО в търговския регистър 2017г. без електронен подпис (на хартиен носител)

Действащата такса за публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговски регистър за 2017г. е 40лв. Това е таксата събирана от Търговски регистър към Агенция по вписванията за […]

Read More »

Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.

Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.   Напомняме Ви, че наближава крайния срок за публикуването на годишните отчети на вашите фирми както в търговския […]

Read More »