Търси

Често задавани въпроси

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ? Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ? Кои предприятия […]

Read More »

Предимства

Предимства на публикуването във FIRMENI-OTCHETI.COM   Удобно, бързо и коректно изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от […]

Read More »

Защо да публикувам отчетите си?

Според закона за счетоводството определен кръг от фирми са задължени да публикуват годишните си финансови отчети. Това са : Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на […]

Read More »