Търси

Често задавани въпроси

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ? Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ? Кои предприятия […]

Read More »

Глоби за неспазване на сроковете за публикуване на годишни финансови отчети

Съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година. Последствията от неизпълнението на това законово задължение са както следва: […]

Read More »

Предимства

Предимства на публикуването във FIRMENI-OTCHETI.COM   Удобно, бързо и коректно изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от […]

Read More »

Защо да публикувам отчетите си?

Според закона за счетоводството определен кръг от фирми са задължени да публикуват годишните си финансови отчети. Това са : Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на […]

Read More »

Как да публикувате отчетите си в нашият сайт

Необходимо е първо прикачите файловете за публикуване и след това да заплатите такса от 25 лв. за публикация по банковата сметка на фирмата: IBAN: BG63INTF40015008351308 Титуляр: ИВАНОВ & […]

Read More »